26510 22999 / 26633
8ης Μεραχίας - Ριζάρειος Πολιτεία - Ιωάννινα - 45445
How to knead Dough

22-06-2016

per person /
$

Free

Home Courses

Νέο Voucher για ανέργους 25-45 ετών στον κλάδο ΤΠΕ

Νέο Voucher για ανέργους 25-45 ετών στον κλάδο ΤΠΕ

Teacher

Abbey Brown

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Voucher για ανέργους 25-29 & 30-45 ετών - Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ


Πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ.
Τα προγράμματα «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών και 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» ,σύμφωνα με την πρόσκληση απευθύνονται σε όλους τους άνεργους από 25 μέχρι 45 ετών, απόφοιτους Πανεπιστημίων /ΤΕΙ - πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Τι περιλαμβάνουν:

 • Θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών, σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 200 ωρών.
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό επίδομα 2.800. € (Θεωρίας & Πρακτικής )

Η πληρωμή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει σε 2 δόσεις και για τα δύο προγράμματα ως ακολούθως:

Α' δόση: μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής και των εξετάσεων πιστοποίησης

Ποσό: 2.000 €

Β' δόση: μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και της 2ης συνεδρίας συμβουλευτικής

Ποσό: 800€


Σύνολο: 2.800 €


Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο δελτίου Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Κάρτα ανεργίας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση, επίπεδο Β2 αγγλικής γλώσσας)
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα (ατομικά ή οικογενειακά) ετών 2017 & 2018
 • Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ (όπου θα εμφανίζονται Α.Μ.Α. (Α.Μ. ΙΚΑ) & Α.Μ.Κ.Α.)
 • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

Επικοινωνία:

 • Ταχ.Δ/νση: 8ης Μεραρχιας 3-5 Ριζάρειος Πολιτεία, Πόλη: Αμπελόκηποι- Ιωάννινα
 • Τηλ: 2651022999 /26633/6941468358
 • E-mail: epirusedu@gmail.com

Our Main Teachers

Abbey Brown

DRAWING TEACHER
VIEW PROFILE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula.

Price : Free

Question