26510 22999 / 26633
8ης Μεραχίας - Ριζάρειος Πολιτεία - Ιωάννινα - 45445
Security

16-06-2016

per person /
$

Free

Home Courses

Άδεια Security

Άδεια Security

Teacher

Andy Moore

Category

Security

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY)


Διάρκεια Προγράμματος:
Για όλες τις ειδικότητες προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση των 105 εκπαιδευτικών ωρών σε 18 εργάσιμες ημέρες με μάθημα 5-6 ωρών/ημέρα.


Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι:

  • Έχουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
  • Προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
  • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
  • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων και για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών.


Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.


Δίνεται η δυνατότητα σε Πρωινά-Απογευματινά τμήματα.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»

Our Main Teachers

Andy Moore

ILLUSTRATION TEACHER
VIEW PROFILE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula.

Price : Free

Question