26510 22999 / 26633
8ης Μεραχίας - Ριζάρειος Πολιτεία - Ιωάννινα - 45445
Home

Νεά – Ανακοινώσεις

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΕΡΓΩΝ

Μάιος 7, 2019

x

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Νέων 25 έως 45 ετών. (ΕΦΕΤ)

READ MORE

Έναρξη προγράμματος Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Μάιος 21, 2019

x

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

READ MORE