26510 22999 / 26633
8ης Μεραχίας - Ριζάρειος Πολιτεία - Ιωάννινα - 45445
Home

Ποιοί Έμαστε

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ιδρύθηκε το έτος 2014 με έδρα τα Ιωάννινα.

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,

έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων και εξειδικευμένων δράσεων στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Έχει καθιερωθεί στο χώρο της Εκπαίδευσης για την ικανότητα του να προσφέρει γνώσεις ευέλικτες αξιόπιστες και αποτελεσματικές αναλαμβάνοντας Επιδοτούμενα και Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα Εκπαίδευσης.