26510 22999 / 26633
8ης Μεραχίας - Ριζάρειος Πολιτεία - Ιωάννινα - 45445
Tag Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Home

Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

21 Μαΐ

Έναρξη προγράμματος Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

READ MORE